Bywgraffiad

Christine-Kinsey-500

Roedd Christine Kinsey yn Gyd-sylfaenydd ac yn Gyfarwyddwr Artistig Gweithdai a Chanolfan Gelfyddydau Chapter, Caerdydd, yn Gyd-sylfaenydd Cymdeithas Arlunwyr a Dylunwyr Cymru, Ymgynghorydd Artistig i Gyngor Dinas Caerdydd ar ailddatblygu Canol Dinas Caerdydd rhwng 1968 – 1976; yna gweithiodd fel artist ac athrawes ar yr Ynys Iseldiraidd/Ffrengig St Maarten, y Caribî.

Ers iddi ddychwelyd i Gymru ym 1980 mae wedi byw a gweithio yn Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro. Mae hi wedi cael tair arddangosfa deithiol unigol genedlaethol, a thair arddangosfa deithiol unigol ryngwladol, ac mae wedi arddangos a gyda darluniau mewn casgliadau yng Ngwlad Belg, y Caribî, Catalonia, Iwerddon, Lloegr, Lithwania, Yr Alban, Y Swistir, Cymru a’r Unol Daleithiau. Mae cynrychiolaeth o’i gwaith yn Amgueddfa Victoria ac Albert, Llundain; Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth; Oriel Gelf ac Amgueddfa Glyn Vivian, Abertawe; Cymdeithas Celf Gyfoes Cymru, Caerdydd; Amgueddfa ac Oriel Casnewydd, Casnewydd, Gwent.

Dangoswyd ei darluniau ym META, sef arddangosfa deithiol a gychwynnwyd gan Christine Kinsey ac yn dangos gwaith ar y cyd gan feirdd ac arlunwyr, a ddangoswyd mewn pum lle gan gynnwys Oriel Arka, Vilnius, Lithwania ar y cyd â’r Poetry Spring Festival 2002. Cafodd darluniau o’r gyfres ‘Llais’ eu harddangos yn y Tŷ Opera, Vilnius yn 2000, ac yn Oriel Sofa, Druskininkai, Lithwania mewn partneriaeth â Menna Elfyn fel rhan o Ŵyl Gelfyddydau Poetic Fall 2003.

Cafodd y llyfr ‘Imaging the Imagination. An exploration of the relationship between the image and the word in the art of Wales’ a gychwynnodd ac a olygodd ar y cyd â Dr Ceridwen Lloyd – Morgan, ei gyhoeddi yn 2005 gan Wasg Gomer. Mae hi’n Gymrawd Ymchwil Anrhydeddus i’r Gyfadran Celf a Dylunio, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Abertawe; a Ymweld Gymrawd Ymchwil, Rhyddhad Ffeministaidd Diwinyddiaeth, Sefydliad y Partneriaethau Diwinyddol, Prifysgol Caer-wynt, Caer-wynt.

Mae wedi ennill nifer o wobrau. Fe dderbyniodd yr arlunydd Grant Cynhyrchu a Datblygu Sylweddol Cyngor Celfyddydau Cymru 2010 / 2011. Yn ystod 2012/2014 roedd hi’n curad yr arddangosfa ‘Cyfatebiaeth: Paentio cyfoes yn ymateb i fywyd a gwaith R.S. Thomas’ i ddathlu ei ganmlwyddiant. Roedd y arddangosfa yn comiswn ac arddangos yn Oriel Plas Glyn-Weddw.

Download CV llawn (yn Saesneg) >


Loading